Poděkování společnosti Safeart

Děkujeme dodavateli pracovních oděvů společnosti Blanka Bilíková – Safeart Polešovice www.safeart.cz za sponzorský příspěvek ve výši 20.000 Kč. Částka byla použita na pokrytí nákladů soustředění mládeže ve Strážnici a na provozní náklady našich mládežnických družstev.